Fotovoltika | GS Tech - Tepelné čerpadlá Trenčín

Fotovoltika

Buďte nezávislejší. Vlastná elektrina získaná z bezplatnej slnečnej energie prostredníctvom fotovoltických modulov

Pri nepretržite stúpajúcich cenách energie prispieva fotovoltické zariadenie k úspore nákladov a dodatočne k zníženiu závislosti od dodávateľov energie.
 
Dotácie umožňujú návratnosť investície vo veľmi krátkom čase. Inštaláciou fotovoltických modulov signalizuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné konanie vo vzťahu k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane klímy vylúčením emisií CO2.

Systémy fotovoltických elektrární:

 
Systém ON-GRID
Najpoužívanejší systém fotovoltickej elektrárne nepotrebuje batérie. Fotovoltické panely vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý prechádza cez Inventor (menič), kde sa mení na striedavý, použiteľný pre domácnosť. So systémom ON GRID ste neustále napojení na distribučnú sieť, kam odvádza vyrobené prebytky. Naopak, nedostatok vyrobenej energie sa doplní zo siete cez virtuálnu batériu.
 
Systém OFF-GRID
Je opakom ON GRID systému, ktorý nie je napojený na verejnú sieť. Vyrobené prebytky sú odvádzané do batérií a použité v dobe, kedy nie je možná výroba energie. Tento systém sa používa najčastejšie v nehnuteľnostiach, kde nie je možnosť pripojiť sa k verejnej distribučnej sieti.
 
Hybridný systém
Je spojením oboch systémov - energia z fotovoltiky je napojená na spotrebiče v domácnosti, prebytky sú odvádzané do batérií. V čase, kedy nie je dostatočná kapacita energie v batériách, doplní sa z distribučnej siete.