Rekuperácie | GS Tech - Tepelné čerpadlá Trenčín

Rekuperácie

Riadené vetranie obytných priestorov zaisťuje príjemnú klímu v miestnosti

Riadené vetranie obytných priestorov zaisťuje príjemnú klímu v miestnosti, zabezpečuje pravidelnú výmenu vzduchu, a tak jeho trvalo vysokú kvalitu v dome alebo v byte. Potrebné je to preto, lebo použitý vzduch obsahuje už iba málo kyslíka, ale o to viac iných látok, ako je oxid uhličitý a vodná para. Kyslík je však pre ľudské telo životne dôležitý.
 

Okrem toho vysoká kvalita vzduchu podporuje fyzický a duševný výkon a v neposlednom rade zaisťuje citeľný pocit pohody. Čistota vzduchu je tiež meradlom kvality života, a preto by mala byť vždy čo najvyššia.
 

Zabudovanie vetracieho systému do nového rodinného domu, najmä v prípade nízkoenergetických a pasívnych domov sa už medzičasom stalo štandardom. V chladných mesiacoch sa takto nestráca teplo náhodným vetraním, a priebežnou výmenou vzduchu dosiahneme rovnakú a stálu kvalitu vzduchu v miestnosti.  V priemernom rodinnom dome dochádza k odovzdávaniu až 15 litrov vody (teda vlhkosti) do okolitého vzduchu.

Pri starších budovách vlhkosť kondenzuje na chladnejších miestach stien, čím môže dôjsť k tvorbe plesní. V minulosti sme tento problém udržiavali pod kontrolou prirodzeným vetraním cez netesné dvere a okná.
 
No pri nízkoenergetických novostavbách a energeticky rekonštruovaných budovách sa už takého netesné miesta nevyskytujú. Na zamedzenie škôd v dôsledku vlhkosti je potrebné riadené vetranie. Alergici vedia skutočne oceniť systémy vetrania obytných priestorov. Vybavenie účinnými peľovými filtrami znižuje záťaž škodlivinami, takže títo ľudia menej trpia alergickým reakciami a aj oni môžu voľne dýchať čerstvý vzduch. 

Centrálna rekuperácia: Každá novostavba vybavená vetracím systémom disponuje centrálnou jednotkou, ktorá cez systém kanálov zásobuje miestnosti čerstvým vzduchom. Tieto kanály sú väčšinou skryté v podhľade, či integrované v stenách, pričom viditeľné sú spravidla len prieduchy/mriežky. Výmenu vzduchu reguluje vetracia jednotka automaticky.

Decentrálna rekuperácia: Decentrálne vetranie so spätným získavaním tepla zabezpečuje nielen potrebnú minimálnu výmenu vzduchu. Tým, že teplo sa získava z odvádzaného vzduchu naspäť a prenáša sa na studený vonkajší vzduch prúdiaci dovnútra, spotrebuje sa menej energie na vykurovanie. To zase znižuje náklady na vykurovanie a šetrí životné prostredie. Energia sa teda využíva veľmi efektívnym spôsobom.
 

  • Vysoká inteligencia regulácie a nízka náročnosť inštalácie
  • Takmer nehlučná prevádzka zariadenia
  • Veľmi vysoký stupeň rekuperácie tepla znižuje tepelné straty pri vetraní na minimum a znižuje náklady na vykurovanie
  • Pohodlné ovládanie prostredníctvom regulácie tepelného čerpadla alebo obslužnej jednotky vetrania