Zelená domácnostiam

Využite dotácie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach
Sme oprávnený zhotoviteľ pre fotovoltické panely, solárne kolektory, tepelné čerpadlá v rámci dotácií zelená domácnostiam.

V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete získať príspevok na malé fotovoltické zariadenia s výkonom do 10kw, výška dotácie je 500 €/kW, maximálna výška dotácie1500 
Tepelné čerpadlá od firmy Viessmann spĺňajú všetky technické podmienky podpory. Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.